Newsletter

w celu korzystania z usługi newsletter zgodnie z art. 6 ust 1. lit. a w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych 2016/679 (RODO) oraz  oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o zasadach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora danych osobowych (zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

Informacja Administratora danych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Śląskie, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, www.bip.slaskie.pl.

2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: daneosobowe@slaskie.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi „newsletter”, polegającej na dostarczaniu na wskazany podczas rejestracji adres e-mail informacji, związanych z wybranymi zagadnieniami.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z usługi newsletter zgodnie z art. 6 ust 1. lit. a w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych 2016/679 (RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wycofanie zgody i rezygnacja z usługi „newsletter” jest możliwa poprzez kliknięcie w link (Jeśli nie chcesz więcej otrzymywać newslettera z tej listy dystrybucyjnej kliknij TUTAJ), który znajduje się w stopce każdego e-maila z newsletterem przychodzącym na adres e-mail wskazany podczas rejestracji. Po kliknięciu w link pojawia się strona (Newsletter - rezygnacja z subskrypcji), na której należy wpisać adres e-mail, który podano podczas rejestracji. Po wpisaniu adresu e-mail, podaniu wyniku dodawania oraz kliknięcia w przycisk „zapisz”, nastąpi wycofanie zgody i rezygnacja z usługi „newsletter”.

8. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z usługi „newsletter”.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.