Zmiana regulaminu Lekcji Obywatelskich

Finał Lekcji Obywatelskich

W związku z licznymi prośbami Komisja Konkursowa zdecydowała o zmianie zapisów w Regulaminie Lekcji Obywatelskich i Konkursu Nasz pomysł na EKO Śląskie.

Zmiany wprowadzono w paragrafie 9 pkt 6 oraz paragrafie 10 pkt 1.

Paragraf 9 pkt 6 obecnie brzmi:

Koordynator po przeprowadzonym warsztacie oraz w terminie ustalonym z Organizatorem Konkursu (tj. Wydziałem Komunikacji Społecznej UMWSL) przekaże informacje dot. harmonogramu projektu, budżetu i planu działań.

Paragraf 10 pkt 1 obecnie brzmi:

Zgodnie z przygotowanym planem projekt zostanie zrealizowany w terminie ustalonym z Organizatorem Konkursu (tj. Wydziałem Komunikacji Społecznej UMWSL).
Załączniki

Galeria zdjęć Finał Lekcji Obywatelskich

data: 2018-11-19