Dzień Czystego Powietrza w Katowicach

Dzień czystego Powietrza / fot. Fundacja Ekologiczna Arka

22 listopada br. na Placu Kwiatowym odbędzie katowicka inauguracja Dnia Czystego Powietrza. W ramach wydarzenia odbędzie lekcja plenerowa dla stu uczniów z Zespołu Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach oraz happening związany z konsekwencjami niskiej emisji.

Celem akcji organizowanej od 2006 r. jest walka o czyste powietrze i uświadamianie społeczeństwu, jak poważne konsekwencje dla zdrowia i środowiska niesie palenie śmieci, mułów i innych trujących opałów w piecach domowych. Szczególny nacisk edukacyjny położony jest na niską emisję.

Akcja odbywa się w ponad 100 miastach w całym kraju. Całość projektu zakończy się w lutym konkursem „Kawałek błękitnego nieba”, w którym organizatorzy wybiorą 10 najciekawszych działań edukacyjnych prowadzonych przez szkoły.

Fundacja Ekologiczna Arka również w tym roku przygotowała szereg narzędzi edukacyjnych dla placówek oświatowych: scenariusze zajęć, karty pracy, plakaty z informacjami.

Przypominamy o możliwości dołączania do akcji. Szczegóły na https://dzienczystegopowietrza.org/

Galeria zdjęć Dzień czystego Powietrza / fot. Fundacja Ekologiczna Arka

data: 2018-11-20