Baza wiedzy

Co to jest partycypacja społeczna (obywatelska)?


… partycypacja, czyli uczestnictwo
. To sposób na aktywne branie udziału w wydarzeniach, które nas dotyczą. Możliwość zabierania głosu, uczestniczenia ludzi w działaniach i decyzjach.

… obywatelska, czyli dotycząca nas jako obywateli. To taki rodzaj partycypacji, który opiera się na komunikacji z władzą. Skupia się na wzajemnym wspieraniu władzy oraz obywateli we wspólnym podejmowaniu decyzji.

Kto może partycypować?

Partycypować może każdy. Ważne jednak, by wiedział, po co to robi – jaki cel chce tym samym osiągnąć. W proces partycypacji obywatelskiej, który z założenia dotyczy obywateli oraz władz lokalnych, bardzo często zaangażowane są także organizacje pozarządowe. Odgrywają one często rolę inicjatora całego działania oraz pewnego rodzaju pośrednika między dwoma głównymi „aktorami”. Taki model sprzyja wzajemnej komunikacji i pozwala na lepsze uporządkowanie całego procesu


Jak partycypować?

Proces partycypacji (zarówno w formie konsultacji, jak i współdecydowania) można przeprowadzić, korzystając z bardzo różnych technik i form. Wiele spośród nich pojawia się wciąż jedynie za granicą, choć w Polsce stosuje się coraz więcej nowych rozwiązań. Przy wyborze odpowiedniej techniki, za pomocą której sam proces będzie realizowany, ważne jest dokładne określenie celu i funkcji, jaką sama partycypacja ma spełnić. Takiej właśnie kolejności kroków w planowaniu procesu dotyczy tzw. zasada FFF (Form Follows Function).


Po co partycypować?

Działania związane z partycypacją można podejmować z bardzo różnych powodów. Partycypacja obywatelska sprzyja rozwojowi demokracji lokalnej (poprzez wzmocnienie oddolnych inicjatyw obywatelskich), pobudzeniu i integracji środowisk lokalnych dzięki podejmowaniu wspólnych działań. Jest również skutecznym sposobem na rozwiązanie kontrowersyjnych problemów: daje możliwość wysłuchania opinii wszystkich zainteresowanych osób, „rozbrojenia” lokalnych konfliktów i zbudowania kompromisu. Jednak konkretne powody i motywacje leżące u źródeł partycypacji mogą różnić się ze względu na rolę, jaką odgrywa się w całym procesie i którego spośród zaangażowanych „aktorów” się reprezentuje.

Źródło: portal partycypacjaobywatelska.pl - Dział ABC Partycypacji Program Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia


Masz pomysł? Skorzystaj z karty projektu wojewódzkiego!

Podczas warsztatów eksperckich dot. partycypacji społecznej w województwie śląskim wypracowano fiszkę „Karty projektu wojewódzkiego”. W związku z tym zachęcamy do jej wypełniania i przysyłania nam pomysłów na turozmawiamy@slaskie.pl

Karta projektu wojewódzkiego


Interesujące źródła (linki)

http://www.decydujmyrazem.pl/files/Partycypacja_obywatelska_decyzje_bli__sze_ludziom.pdf

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Biblioteka/2015_3.pdf

http://www.maszglos.pl/wp-content/uploads/2014/05/Partycypacja-spoleczna.pdf

http://www.batory.org.pl/doc/O_partcypacji_obywatelskiej.pdf

http://eu.ngo.pl/files/ue.ngo.pl/public/materialy_analizy/przewodnik_ost.pdf

http://bp.partycypacjaobywatelska.pl/

http://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/biblioteka/


Kierunek Śląskie 3.0

Celem inicjatywy strategicznej „Kierunek Śląskie 3.0” jest rozwój województwa w oparciu o jego potencjały i atuty. Tym, co wyróżnia go spośród innych dokumentów strategicznych, jest otwartość i oddolny charakter.

Kierunek Śląskie 3.0