Zgłoś się do Samorządowej Akademii Umiejętności dla urzędników

Zdjęcie
2017-10-23 09:00 - 15:30
Katowice

Co zrobić, aby w śląskim lepiej działały samorządy lokalne? Uczyć. Wymieniać się doświadczeniami. Pomóc urzędnikom złapać dystans i na nowo spojrzeć na ich pracę. Inspirować do zmian. Pokazać, że to w ich rękach leży przyszłość regionu.

Podczas Samorządowej Akademii Umiejętności tj. ko-kreatywnych warsztatów dot. różnych zakresów tematycznych, urzędnicy nie tylko przeanalizują pojawiające się w pracy problemy, ale przede wszystkim wypracują możliwe rozwiązania. Będzie to dobry początek platformy wymiany wiedzy, która w przyszłości zaowocuje efektywną i praktyczną współpracą między samorządowcami.

Zainteresowani mają do wyboru określone tematy:

  1. Lokalne działania partycypacyjne

Termin: 23 października 2017 r. godz. 9.00-15.30

Miejsce: Muzeum Śląskie (sala warsztatowa na poziomie -3), ul. T. Dobrowolskiego 1 Katowice

Grupa docelowa: pracownicy samorządów lokalnych zajmujący się działania partycypacyjnymi, w tym budżetem obywatelskim.

  1. Promocja miejsc

Termin: 24 października 2017 r. godz. 9.00-15.30

Miejsce: Filharmonia Śląska ul. Sokolska 2 Katowice

Grupa docelowa: pracownicy samorządów lokalnych zajmujący się promocją.

  1. Przestrzeń publiczna w procesie rewitalizacji

Termin: 25 października 2017 r. godz. 9.00-15.30

Miejsce: Muzeum Śląskie – Stolarnia, ul. T. Dobrowolskiego 1 Katowice,

Grupa docelowa: pracownicy samorządów lokalnych zajmujący się przestrzenią publiczną w procesie rewitalizacji.

Aby wziąć udział w wybranym warsztacie należy do 30 września 2017r. przesłać na adres email mblaszczyk@slaskie.pl informacje zawierające:

  1. imię i nazwisko uczestnika;
  2. nazwę instytucji;
  3. adres email;
  4. numer telefonu;
  5. wybrany temat warsztatu.

W każdym warsztacie przewidujemy maksymalnie 25 miejsc, dlatego z jednej instytucji można zgłosić jednego uczestnika do udziału w wybranym warsztacie.

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Będziemy kontaktować się z wybranymi uczestnikami.

Samorządowa Akademia Umiejętności to  jeden z projektów społecznych wypracowanych w Częstochowie podczas procesu partycypacji społecznej zapoczątkowanego w 2016 r. w województwie śląskim. To również dowód na to, że słuchamy mieszkańców i wprowadzamy w życie ich pomysły. Teraz czekamy na efekty.

Szczegóły dot. warsztatów można uzyskać pod nr tel. 32 77 40 150.

Przesłanie danych osobowych na wskazany adres e-mail tj. mblaszczyk@slaskie.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Administratorem danych osobowych jest Województwo Śląskie, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46.

 

Galeria zdjęć Zdjęcie

data: 2017-09-18