Pomysł - Miejskie ulice przestrzeniami publicznymi

Zdj. Fotolia. Kara
Miasta naszego regionu przechodzą obecnie poważny kryzys przestrzenny ściśle związany z rozlewaniem się tkanki miejskiej oraz nadmiernym ruchem samochodowym.

Zjawisko nadmiernego rozlewania się miast ciągnie za sobą bardzo negatywne skutki ekonomiczne, ekologiczne, zdrowotne, społeczne oraz krajobrazowe.
Najlepszym sposobem na walkę z rozrastającymi się  przedmieściami jest - oprócz walki ze smogiem - inwestowanie w ścisłe centrum poprzez podnoszenie atrakcyjności dróg dla jej użytkowników z pominięciem interesów osób, które jedynie przejeżdżają przez miasto.
Wyprowadzenie ruchu samochodowego z centrów miast sprawia, iż są one bardziej atrakcyjne do życia od przedmieść.
Projekty związane z rewitalizacją obszarów miejskich powinny wiązać się głównie ze zwiększeniem bezpieczeństwa na ulicach, głównie poprzez ograniczenie ruchu samochodowego. Dodatkowo powinny promować rozwój komunikacji rowerowej i poprawę warunków poruszania się dla pieszych. Głównym czynnikiem powodującym, iż ludzie nie chcą mieszkać w centrach miast jest nadmierne zanieczyszczenie powietrza, hałas oraz zatłoczenie ulic.
Proponowane inwestycje miałyby za zadanie pomóc w walce z tymi negatywnymi zjawiskami. Niestety wciąż w wielu miastach/gminach województwa sądzi się, iż jedynym lekarstwem na zatłoczenie w miastach jest budowa nowych dróg dla samochodów osobowych, co niestety bardzo często prowadzi jedynie do pogłębienia problemu.
Transport samochodowy jest najmniej efektywny przestrzennie i ekonomicznie, a wada ta nabiera poważnych rozmiarów w gęstych centrach miast.

Autor: Jan Fiałkowski - Urząd Miasta w Rybniku

Galeria zdjęć Zdj. Fotolia. Kara

data: 2017-06-09 autor: Podlaska Marzena


Komentarze