Pomysł - Budowa stacji rowerowych w regionie

Zdj. Fotolia - Kzenon

Coraz częściej spotykane na drogach naszych miast zjawisko kongestii (tj. chroniczne zjawisko większego natężenia ruchu środków transportu od przepustowości wykorzystywanej przez nie infrastruktury) w połączeniu z powiększającym się zanieczyszczeniem środowisko stanowi jeden z najpoważniejszych problemów regionu. Lekarstwem na nie może być tzw. transport intermodalny.


W ostatnich latach bardzo często miasta inwestowały w parkingi Park & Ride. Okazuje się jednak, iż wielu użytkowników samochodów, w momencie, w którym korzysta już z tego środka komunikacji nie ma ochoty przesiadać się na inny, głównie ze względu na wysoki komfort jaki towarzyszy poruszaniu się samochodem.
Wiele osób jednak deklaruje chęć korzystania z transportu mieszanego, jakim jest połączenie roweru i komunikacji publicznej. Rower uznaje się za najbardziej efektywny środek komunikacji w miastach w dojazdach do 3-5 km. Ponadto jest najbardziej efektywnym środkiem komunikacji również pod względem zajętości terenu, bowiem zajmuje dziesięciokrotnie mniej miejsca niż samochód, co w praktyce oznacza również znaczne oszczędności przy wydatkach związanych z infrastrukturą drogową.
Biorąc pod uwagę średnią ilość użytkowników przypadających na jeden samochód w mieście wynoszącą zazwyczaj 1,4 osoby/samochód, auto w gęsto zurbanizowanych miastach jest bardzo nieekonomicznym środkiem komunikacji szczególnie na krótkich dystansach i w codziennym użytkowaniu.

Stąd tak ważne jest promowanie w miastach korzystania z roweru powiązanego z transportem publicznym. Inwestowanie w bezpieczne miejsca, w których można zostawić rower przy stacjach kolejowych i autobusowych wpływa również korzystnie na poprawę atrakcyjności transportu zbiorowego.


Autor: Jan Fiałkowski - oficer rowerowy - Urząd Miasta w Rybniku


Galeria zdjęć Zdj. Fotolia - Kzenon

data: 2017-06-12


Komentarze