Wyraź swoją opinię!

Wyraź swoja opinię (PL)

Weź udział w kształtowaniu polityki i prawa UE − powiedz, co sądzisz na temat nowych inicjatyw ustawodawczych Komisji jeszcze na etapie ich opracowywania. Możesz również przesłać swoje propozycje dotyczące uproszczenia i udoskonalenia przepisów, które już obowiązują.

W ramach Programu lepszego stanowienia prawa Komisja na bieżąco zapoznaje się z opiniami obywateli i zainteresowanych stron na temat inicjatyw ustawodawczych. Ma to na celu uwzględnienie potrzeb społeczeństwa przy kształtowaniu unijnej polityki i opracowywaniu unijnych przepisów opartych na potwierdzonych danych. Za pośrednictwem strony możesz przesłać swoje uwagi na temat inicjatyw Komisji na najważniejszych etapach cyklu kształtowania polityki i stanowienia prawa.

Szczegóły na http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_pl
Galeria zdjęć Wyraź swoja opinię (PL)

Filmy

data: 2018-05-17


Komentarze