Stwórz z nami budżet obywatelski

Stwórzmy razem budżet obywatelski

Weź udział w tworzeniu mechanizmu budżetu obywatelskiego dla województwa śląskiego online! Odpowiedz na 11 pytań w pięć minut, wyraź opinię i dołóż swój wkład w projekt.

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS wraz ze Stowarzyszeniem Fabryka Inicjatyw Lokalnych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego realizują projekt, w ramach którego w toku konsultacji społecznych ma zostać wypracowany mechanizm marszałkowskiego budżetu obywatelskiego, wdrażanego na terenie województwa śląskiego.

W związku z powyższym, prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej zasad, według których marszałkowski budżet obywatelski powinien być Państwa zdaniem wdrażany. Państwa głos pozwoli lepiej dostosować zasady funkcjonowania marszałkowskiego budżetu obywatelskiego do rzeczywistych potrzeb mieszkańców województwa śląskiego.

Ankieta jest anonimowa – zebrane dane posłużą wyłącznie do opracowania zbiorczego raportu. Jej wypełnienie zajmie około 5 minut.

 

Link do ankiety - https://www.webankieta.pl/ankieta/347601/ankieta-dotyczaca-marszalkowskiego-budzetu-obywatelskiego-wojewodztwa-slaskiego.html

Dziękujemy:) 

Galeria zdjęć Stwórzmy razem budżet obywatelski

data: 2018-08-03


Komentarze