Ruda Śląska chce uporządkować reklamy

Szlak Zabytków Techniki - Kolonia Robotnicza Ficinus

W Rudzie Śląskiej przygotowywana jest tzw. „uchwała reklamowa”. Określi ona zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Władze miasta chcą, żeby mieszkańcy mieli wpływ na kształt tego dokumentu. W tym celu przygotowana została specjalna ankieta, którą można wypełniać do 14 marca br.

Podjęcie tzw. „uchwały reklamowej” możliwe jest na podstawie wprowadzonej w 2015 roku nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uchwała określa zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Zgodnie z ustawą, Rada Miasta musi najpierw przyjąć uchwałę intencyjną w sprawie przygotowania projektu – w Rudzie Śląskiej nastąpiło to w marcu ubiegłego roku. Dziś rozpoczynają się natomiast badanie ankietowe.

- Dzięki zebranym wynikom można będzie odpowiedzieć na pytanie, czy i w jakim stopniu użytkownicy przestrzeni publicznych zgłaszają chęć zmiany ich wyglądu w zakresie nośników reklamowych, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń, a także jakie kroki i rozstrzygnięcia należy podjąć na kolejnym etapie prac nad wspomnianą uchwałą – mówi Daniel Nowok, naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury UM.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Udział w badaniu ankietowym można wziąć także w sposób tradycyjny, wrzucając wypełnioną ankietę do urny znajdującej się przy Biurze Obsługi Mieszkańców na parterze w budynku Urzędu Miasta przy pl. Jana Pawła II 6. Wersję papierową można otrzymać w BOM. Można ją również pobrać tutaj: format pdf lub format docx.

Data zakończenia badania to 14 marca br. W przypadku pytań, uwag lub propozycji związanych z zagadnieniami dotyczącymi prac nad uchwałą można kontaktować się z Wydziałem Urbanistyki i Architektury (pokój 320, adres e-mail: architektura@ruda-sl.pl, tel. 32 244 9000 wew. 3203).

Źródło: http://www.rudaslaska.pl/ruda-slaska/aktualnosci/2018/01/24/ruda-slaska-chce-uporzadkowac-reklamy/

Galeria zdjęć Szlak Zabytków Techniki - Kolonia Robotnicza Ficinus

data: 2018-01-30


Komentarze