Rozpoczęliśmy spotkania eksperckie

Spotkania eksperckie w Dąbrowie Górniczej / fot. W. Trólka

W Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej odbyła się pierwsza debata ekspertów nad inicjatywą strategiczną „Kierunek Śląskie 3.0".

„Dzisiejsze spotkanie to kolejny etap dość ambitnego i pionierskiego planu budowania programu województwa śląskiego w oparciu o konsultacje społeczne, dialog i partycypację. Kiedy ponad rok temu wybuchł kryzys w górnictwie, otrzymałem setki sygnałów, że potrzebny jest program, do powstania którego można by włączyć ludzi, który powstałby w regionie. Stąd narodził się „Kierunek Śląskie 3.0”, który chcemy przedyskutować i uzupełnić. Nie stawiamy przy tym żadnych warunków wstępnych, bo wiemy, że to w państwa głowach są odpowiedzi na pytania o przyszłość regionu” – powiedział Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

Debata rozpoczęła cykl spotkań, jakie zorganizowane zostaną we wszystkich subregionach województwa śląskiego. Ich celem jest poddanie pod dyskusję sformułowanych w dokumencie kierunków rozwoju regionu oraz ich uzupełnienie o nowe, oddolne projekty. Debaty zostały podzielone na dwa cykle: w pierwszym, w każdej z czterech części województwa, zorganizowane zostaną warsztaty na temat problemów oraz możliwości rozwoju danego subregionu, ze specjalistami z różnych dziedzin z tego właśnie obszaru. Wezmą w nich udział przedstawiciele świata biznesu, nauki, kultury czy działacze społeczni. Spotkania te zorganizowane zostaną we wrześniu w Dąbrowie Górniczej, Rybniku, Częstochowie i Bielsku-Białej. Drugi cykl spotkań będzie poświęcony konkretnym tematom, które zostały zawarte w dokumencie Kierunek Śląskie 3.0, tj. aktywności przedsiębiorczej i innowacjom na rzecz nowej gospodarki, rewitalizacji przestrzeni miejskich i obszarów poprzemysłowych, infrastrukturze transportowej, zielonej i nowej energetyce, kompetencjom zawodowym, aktywności obywatelskiej i innowacjom społecznym oraz kulturze. Na zakończenie odbędzie się konferencja podsumowująca, podczas której zostaną zaprezentowane zebrane materiały.

Warsztaty prowadzi we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Materiałem wyjściowym spotkań są m.in. zebrane opinie mieszkańców województwa, które zostały zarejestrowane w mobilnym studiu nagrań w ramach prowadzonej od sierpnia akcji „Śląskie. Tu rozmawiamy”. Eksperci poznają opinię mieszkańców o miejscach, z których pochodzą; jak postrzegają swój region, co chcieliby w nim zmienić, co godne jest naśladowania i jak wyobrażają sobie jego przyszłość. Wypracowane wspólnie przez ekspertów oraz aktywnych mieszkańców z całego województwa koncepcje zostaną dołączone do Kierunku Śląskie 3.0.

Harmonogram pozostałych spotkań subregionalnych:

  • subregion zachodni – Rybnik, 21.09.2016 r.
  • subregion północny – Częstochowa, 23.09.2016 r.
  • subregion południowy – Bielsko-Biała, 29.09.2016 r.
Harmonogram spotkań tematycznych:
  • Infrastruktura transportowa, zielona infrastruktura, nowa energetyka – 30.09.2016 r. – Żarki – Muzeum Dawnych Rzemiosł Stary Młyn
  • Aktywność przedsiębiorcza i Innowacje na rzecz nowej gospodarki – 6.10.2016 r. – Gliwice - Politechnika Śląska
  • Kompetencje zawodowe, aktywność obywatelska i innowacje społeczne – 11.10.2016 r. – Zamek Cieszyn
  • Rewitalizacja przestrzeni miejskich i obszarów poprzemysłowych – 20.10.2016 r. Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK
  • Kultura – 26.10.2016 r. Zamek Piastowski w Raciborzu
Załączniki

Galeria zdjęć Spotkania eksperckie w Dąbrowie Górniczej / fot. W. Trólka

data: 2016-09-14


Komentarze