Pieniądze na odnowę zabytków

fot. T. Żak

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w 2018 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego.

Celem udzielenia dotacji jest wspieranie działań właścicieli lub posiadaczy zabytków dla ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem projektów mających na celu zahamowanie procesów destrukcji substancji zabytku o wyjątkowej wartości historycznej i artystycznej oraz obiektów zabytkowych wpisanych do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.

W ramach ogłoszonego konkursu dany podmiot może złożyć tylko jedną ofertę. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych do wykonania prac.

Kwota na realizację konkursu wynosi 500 tys. zł. Termin składania ofert do I etapu konkursu upływa 18 kwietnia 2018 r. Rozstrzygniecie konkursu planowane jest w czerwcu 2018 r.

 Źródło: http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=9430

Galeria zdjęć fot. T. Żak

data: 2018-04-09


Komentarze