Obywatelskie pomysły na Rybnik

fot. R. Kaźmierczak

30 sierpnia 2017 r. ogłoszono listę projektów ogólnomiejskich i lokalnych zgłoszonych do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego, które w dniach 18-22 września br. poddane zostaną pod konsultacje lub głosowanie mieszkańców Rybnika.

W tym roku rybniczanie wykazali dużą aktywność, pomysłowość i obywatelskie zaangażowanie, składając w sumie 11 projektów ogólnomiejskich oraz 69 pomysłów dzielnicowych. Z każdej dzielnicy wpłynął co najmniej jeden wniosek. Najwięcej, bo aż 6 pomysłów lokalnych złożyli mieszkańcy Wielopola, tylko trochę „mniej aktywni” byli mieszkańcy Boguszowic Starych, Radziejowa i Zebrzydowic, składając po 5 projektów.

W dzielnicach, w których wnioskowana kwota projektów nie przekracza puli dostępnych środków na daną dzielnicę, nie będzie głosowania na projekty lokalne - zgłoszone projekty zostaną poddane konsultacjom. Na chwilę obecną jest to szesnaście dzielnic: Golejów, Grabownia, Kamień, Kłokocin, Maroko-Nowiny, Meksyk, Niedobczyce, Niewiadom, Ochojec, Paruszowiec-Piaski, Radziejów, Rybnicka Kuźnia, Rybnik-Północ, Smolna, Wielopole, Zebrzydowice. Co ważne, również mieszkańcy dzielnic, w których nie będzie głosowania, będą mogli zagłosować na projekt lokalny innej dzielnicy.

Więcej o wszystkich tegorocznych pomysłach na Rybnik na stronie:  Oskar.rybnik.eu 

Źródło: https://www.rybnik.eu/mieszkaj/aktualnosci/aktualnosc/obywatelskie-pomysly-na-rybnik/

Galeria zdjęć fot. R. Kaźmierczak

data: 2017-09-04


Komentarze