Nabór wniosków do Śląskiego Funduszu Filmowego

Kręcimy...

Po raz jedenasty województwo śląskie wesprze produkcje filmowe realizowane w regionie, bądź związane z nim tematycznie.

Nabór wniosków o dofinansowanie Śląskiego Funduszu Filmowego potrwa do 12 marca.

O środki finansowe mogą ubiegać się wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie produkcji filmowej, które zamierzają zrealizować produkcję powiązaną z województwem śląskim poprzez miejsce realizacji albo temat. Wyniki poznamy w czerwcu 2018 roku.

Od trzech lat w regulaminie ŚFF znajduje się zapis umożliwiający producentom, których projekty otrzymały wsparcie ŚFF mniejsze od wnioskowanego, staranie się o tzw. „zwyżkę”, będącą różnicą w kwotach wnioskowanej i otrzymanej. To ułatwienie ma na celu zamknięcie i sfinalizowanie produkcji filmowych będących w zaawansowanym stanie realizacji. ŚFF dysponuje również promesą, czyli przyrzeczeniem partycypowania w kosztach filmu do wysokości zaproponowanego wkładu koprodukcyjnego, jeśli wskazany do dofinansowania producent nie będzie w stanie podpisać umowy w określonym przez regulamin ŚFF terminie. Co ważne, wymagany jest 5% finansowy wkład własny producenta aplikującego po środki ŚFF. W regulaminie ŚFF pojawiła się w tym roku istotna zmiana dotycząca wydatkowania środków w regionie. Od bieżącej edycji funduszu producent musi wydatkować na terenie województwa śląskiego 100% otrzymanej z Funduszu kwoty. 

Do poprzedniej, dziesiątej edycji konkursu zgłoszono 23 projekty. Sześciu producentów zostało zaproszonych do negocjacji umów koprodukcyjnych, a jeden trafił na listę rezerwową. Ostatecznie umowy zostały zawarte z sześcioma podmiotami: Domino Film Sp. z o.o. ("Dziennik z wycieczki do Budapesztu"), Opus Film Sp. z o.o. ("Zimna Wojna"), WFDiF ("Justa") oraz Wajda Studio Sp. z o.o. ("Antybohater"), ZK Studio Sp. z o.o. („Dobra zmiana”), Aura Films Sp. z.o.o. („Trójbój życiowy”).

Obowiązkowe załączniki do wniosku aplikacyjnego w konkursie na rok 2018 to m.in. scenariusz i umowa potwierdzająca nabycie praw do scenariusza. Formularz wniosku, regulamin funduszu oraz istotne warunki umowy koprodukcyjnej umieszczone są na stronach www.silesiafilmcommission.pl


Kontakt:

Patrycja Młynarczyk | K. 698 353 147 | @ p.mlynarczyk@silesiafilm.com oraz

Monika Domin-Podgórska | K. 662 300 891 | @. m.podgorska@silesiafilm.com

produkcje-dofinansowane-z-sff-2008-2016.pdf

 

Źródło: http://silesiafilm.com/slaski-fundusz-filmowy

Galeria zdjęć Kręcimy...

data: 2018-03-02


Komentarze