Mikroplanowanie w Bielsku-Białej

fot. Fotolia

Miasto Bielsko-Biała po raz drugi wzięło udział w przedsięwzięciu „Mikroplanowanie miejskie”, organizowanym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich o/Katowice oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku projekt zagospodarowania terenu przy ulicach: 11 Listopada, Konfederatów Barskich i Głębokiej w Bielsku-Białej pt. „Głęboki oddech” zdobył pierwsze miejsce.

Mikroplanowanie miejskie jest metodą wspomagającą zarządzanie rozwojem przestrzennym miast. Realizowane przedsięwzięcie polega na wypracowaniu przez interdyscyplinarny zespół projektowy koncepcji projektowo-organizacyjnej dla wybranej przez miasto (i uzgodnionej z zespołem projektowym) niewielkiej, „trudnej” przestrzeni publicznej. Tym razem szefem zespołu był dr hab. inż. arch. Maciej Borsa - Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej Wydziału Architektury Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

Proces partycypacyjny przeprowadzony w ramach zadania, dotyczył przede wszystkim poznania opinii użytkowników przestrzeni publicznej analizowanego obszaru. Operowano metodą konsultacji społecznych Planning for Real™, zapoczątkowaną w Wielkiej Brytanii i stosowaną w wielu krajach. Polega ona na zjednoczeniu społeczności lokalnej w dążeniu do konstruktywnego rozwiązania kwestii spornych związanych z zagospodarowaniem określonej przestrzeni. W trakcie przeprowadzonych konsultacji, które odbyły się 28 maja 2018 r., wykorzystana została makieta przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 22 im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej, położonej w rejonie konsultacji.

Już 30 października 2018 r. o godzinie 17.00 w budynku przy pl. Opatrzności Bożej 18 (dawne USC, parter) odbędzie się prezentacja koncepcji zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Bohaterów Warszawy i Hugona Kołłątaja.

Źródło: https://um.bielsko.pl/aktualnosc-5975-zaproszenie_do_udzialu_w_spotkaniu.html

Galeria zdjęć fot. Fotolia

data: 2018-10-24