Mandaty za łamanie uchwały antysmogowej

fot. Tomasz Żak / arch. BP UMWS

Od początku listopada strażnicy gminni będą mogli wystawiać mandaty za łamanie przepisów prawa miejscowego, jakim jest uchwała antysmogowa.

Stało się to możliwe dzięki rozporządzeniu zmieniającemu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 roku. Do tej pory , pomimo tego, że uchwała antysmogowa weszła w życie w województwie śląskim 1 września 2017 roku, straże gminne mogły jedynie informować o nieprawidłowościach, a w przypadku stwierdzenia naruszeń, przekazać sprawę do Policji bądź złożyć wniosek do sądu o ukaranie. Strażnicy mogli do tej pory wystawiać mandaty jedynie w przypadku stwierdzenia spalania odpadów w piecach i kotłach domowych oraz na powierzchni ziemi.

Straż gminna może ukarać za:

  • stosowanie jednego z paliw wymienionych w uchwale, tj. mułów i flotokoncentratów, węgla brunatnego, niskiej jakości miału, mokrego drewna (szczegóły: załączona uchwała antysmogowa);
  • ogrzewanie budynku urządzeniem niespełniającym wymogów uchwały, którego eksploatacja rozpoczęła się po 1 września 2017 roku, czyli np. zamontowanie i używanie kotła pozaklasowego czy pieca innego niż ekoprojekt (dotyczy np. tradycyjnych pieców kaflowych);
  • palenie odpadów w kominku, piecu, kotle;
  • palenie odpadów na powierzchni ziemi.

O rozwiązanie prawne w zakresie nadania uprawnień strażnikom gminnym / miejskim do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w styczniu br. apelował Marszałek Województwa Śląskiego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Galeria zdjęć fot. Tomasz Żak / arch. BP UMWS

data: 2018-10-22