Lifting, czy rewitalizacja?

foto. R.Kaźmierczak
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza 17 września br. na Międzysektorowe Forum pn: "Lifting miast, czyli rewitalizacja w śląskim".


Podczas wydarzenia poruszone zostana następujące zagadnienia dotyczące tworzenia dokumentów niezbędnych w procesie rewitalizacji, finansowania działań rewitalizacyjnych, roli podmiotów ekonomii społecznej w procesie rewitalizacji, projektowania działań rewitalizacyjnych, adaptacji środowiska lokalnego do życia na obszarze zrewitalizowanym.
Spotkanie kierowane jest m.in do do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa śląskiego.

Szczegółowe informacje na temat Forum można uzyskać na stronie: https://es.rops-katowice.pl/lifting-miast-czyli-rewitalizacja-w-slaskim-zapraszamy-do-udzialu-w-forum-miedzysektorowym/
Galeria zdjęć foto. R.Kaźmierczak

data: 2018-09-10