Kultura ukierunkowana

O kulturze, jej roli w kształtowaniu regionu i wizji uwzględniającej rozwój w oparciu o kulturę, rozmawiali uczestnicy spotkania w ramach akcji „Śląskie. Tu rozmawiamy” w Raciborzu.

To ostatnie z cyklu spotkań eksperckich, których celem jest przygotowanie założeń do programu rozwoju województwa śląskiego w oparciu o inicjatywę „Kierunek Śląskie 3.0”. Po spotkaniach w Żarkach, Gliwicach, Cieszynie i Bytomiu, tym razem jego uczestnicy rozmawiali na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

„Nasz region ciągle się zmienia i musimy te zmiany nie tylko dostrzec, ale im sprostać. Chcemy słuchać ludzi, czerpać z ich wiedzy i pomysłów. W województwie śląskim kultura ma szansę napędzać jego rozwój, a postindustrialny charakter powoli przechodzi do przeszłości i czas wykrzesać coś świeżego i na nowo opowiedzieć naszą rzeczywistość” – stwierdził marszałek Wojciech Saługa, otwierając spotkanie.

W spotkaniu obok marszałka Saługi uczestniczyli także prezydent Raciborza Mirosław Lenk oraz wicestarosta Powiatu Raciborskiego Marek Kurpis. Wśród ekspertów zaproszonych do dyskusji znaleźli się przedstawiciele samorządów, świata nauki i kultury oraz osoby zarządzające instytucjami kultury w naszym regionie. Warsztaty we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego prowadzi Fu

ndacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. To kolejny etap procesu, który został zapoczątkowany przez m.in. zebranie opinii mieszkańców województwa zarejestrowanych w mobilnym studiu nagrań w ramach akcji „Śląskie. Tu rozmawiamy”. Następnie odbywały się spotkania w czterech subregionach województwa, podczas których eksperci mogli zapoznać się z opinią mieszkańców o tym, jak postrzegają swój region, co chcieliby w nim zmienić i jak wyobrażają sobie jego przyszłość. Na zakończenie cyklu debat eksperckich planowana jest konferencja podsumowująca, podczas której zostaną zaprezentowane zebrane materiały i propozycje. Wypracowane koncepcje zostaną dołączone do Kierunku Śląskie 3.0.

Załączniki

Galeria zdjęć

data: 2016-10-27 14:30 autor: Gaweł Marcin