Konkurs - Skrzynki marzeń

Skrzynki marzeń
2016-09-14 - 2016-12-05
ul. Dąbrowskiego 23, Katowice

Czy można połączyć skrzynkę pocztową z marzeniami najmłodszych mieszkańców województwa śląskiego? Zdecydowanie tak! Wystarczy wziąć udział w Konkursie „Skrzynki marzeń” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Konkurs polega na stworzeniu autorskiej „skrzynki marzeń” (tj. skrzynki pocztowej 3D), do której mieszkańcy śląskiego będą mogli wrzucać listy ze swoimi marzeniami/spostrzeżeniami na temat ich najbliższej okolicy czy regionu. Skrzynka powinna być zbudowana z dowolnego materiału, ale z zastrzeżeniem, że będzie użyteczna i odporna na różne warunki atmosferyczne.

Wziąć w nim udział mogą uczniowie klas 3-6 ze szkół podstawowych z województwa śląskiego. Wystarczy, że przedstawiciel szkoły do 14 października 2016 r. wyśle wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres email skrzynkimarzen@slaskie.pl Zakwalifikowani uczestnicy będą mieli miesiąc (do 14 listopada 2016 r.) na wysłanie zdjęcia przedstawiającego autorską skrzynkę oraz swoją listę marzeń.

Uroczysty finał Konkursu odbędzie się 5 grudnia 2016 r. w Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach (ul. Ligonia 46).

Autorzy najciekawszych skrzynek otrzymają w nagrodę jednodniową wycieczkę po atrakcjach turystycznych województwa śląskiego. Skrzynki zostaną również wystawione w siedzibach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie).

Wydarzenie ma na celu rozwijanie twórczości plastycznej dzieci oraz rozbudzanie zainteresowania tematyką związaną z partycypacją społeczną w województwie śląskim.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Dodatkowe informacje można znaleźć w Regulaminie Konkursu.


Załączniki

Galeria zdjęć Skrzynki marzeń

data: 2016-09-14