Katowice w obiektywie 2018

fot. A. Piotrkowska

Urząd Miasta Katowice we współpracy ze Związkiem Polskich Artystów Fotografików Okręgiem Śląskim (ZPAF) ogłasza 9. edycję konkursu fotograficznego „Katowice w obiektywie". Tegoroczną myślą przewodnią jest hasło: „Eko-Katowice".

Zdjęcia do konkursu, wraz z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem, można nadsyłać w terminie do 31 października pocztą elektroniczną pod adresem: konkurs@katowice.eu lub pocztą tradycyjną pod adresem: Urząd Miasta Katowice – Wydział Promocji, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice. Fotografie, zapisane na płycie CD lub innym nośniku elektronicznym, można też dostarczyć osobiście do Wydziału Promocji (ul. Rynek 13, pierwsze piętro, pokój 116).

Spośród zgłoszonych do konkursu prac komisja, składająca się z przedstawicieli ZPAF-u oraz Wydziału Promocji Urzędu Miasta, wybierze 30, które jako wyróżnione pojawią się na grudniowej wystawie w należącej do Związku Galerii Katowice oraz zostaną opublikowane na stronach: www.katowice.eu oraz www.zpaf.katowice.pl.

Nagrodą główną jest publikacja w kalendarzu miejskim na 2019 rok. Jurorzy wskażą również trzy fotografie, których autorzy otrzymają nagrody specjalne – pieniężne za pierwsze (750 zł) i drugie (600 zł) miejsce oraz za trzecie miejsce – zaproszenie do udziału w warsztatach fotograficznych prowadzonych przez ZPAF.

Szczegóły na temat konkursu są przedstawione w regulaminie, który wraz z oświadczeniem jest dostępny na miejskiej stronie www.katowice.eu, na stronie ZPAF-u www.zpaf.katowice.pl  oraz w Centrum Informacji Turystycznej przy Rynku 13.

Źródło: http://katowice.eu/miasto/aktualnosci?ItemID=3145&ListID={D5DEA5D0-1093-414A-AB2A-4A83B293CB9E}

 

Galeria zdjęć fot. A. Piotrkowska

data: 2018-09-04


Komentarze