Inscenizacja bitwy pod Mełchowem - zapraszamy!

Zapraszamy do Mełchowa!
2016-09-24 11:00 - 15:00
Mełchów, Okolice Lelowa

Już 24 września 2016 r. wraz z mieszkańcami gminy Lelów będziemy obchodzić 153. rocznicę bitwy pod Mełchowem. Dzięki grupom rekonstrukcyjnym poczujemy atmosferę tamtych wydarzeń, a w Strefie Śląskie. Tu rozmawiamy dowiemy się, co o regionie myślą mieszkańcy subregionu północnego.

Obchody rozpoczną się uroczystą mszą świętą o godzinie 11.00 w kaplicy św. Brata Alberta w Mełchowie. Następnie odbędzie się inscenizacja walk z epoki powstania styczniowego. Stoczona bitwa oddziału, dowodzonego przez Zygmunta Chmieleńskiego, z wojskami rosyjskimi, była jednym z ważniejszych epizodów walk niepodległościowych. W czasie bitwy ciężko zraniony został ochotnik z Krakowa Adam Chmielowski, późniejszy Święty Brat Albert.

Podczas wydarzenia działać będzie specjalny bus wyposażony w mobilne studio filmowe, w którym każdy będzie mógł opowiedzieć o swoich spostrzeżeniach związanych z woje­wództwem śląskim – co mu się tu podoba, co należy zmienić, a czym można się pochwalić. W efekcie rozmów powstaną krótkie wywiady z mieszkańcami, które zostaną umieszczone na urzędowym kanale YouTube. Uzyskane opinie zostaną też wykorzystane i poddane dyskusji w trakcie kolejnego etapu procesu partycypacji – spotkań z ekspertami.

Strefa rozmów to również miejsce, z którego można wysłać pocztówkę z pozdrowieniami, zagrać ze znajomymi w śląskie me­mory czy łamigłówkę, zrobić sobie zdjęcie na ściance z przygotowanym przez siebie napisem, czy dowiedzieć się, czym jest partycypacja społeczna i jak działa Urząd Marszałkowski.

Zapraszamy 24 września 2016 r. w godz. 11.00-15.00 do Mełchowa w okolicach Lelowa.

Galeria zdjęć Zapraszamy do Mełchowa!

data: 2016-09-20