Inicjatywa Lokalna, czyli co nas czeka w Katowicach?

Plac zabaw w Szopienicach / fot. W. Lembryk

Tegoroczna, szósta edycja inicjatywy lokalnej w Katowicach była rekordowa pod względem zgłoszonych pomysłów i ich pozytywnej weryfikacji. Aż 77 inicjatyw mieszkańców o wartości 1 mln zł ma szansę zostać zrealizowana w tym roku. Spośród 126 pomysłów o wartości ponad 3,6 mln zł wybrano te, które spełniały warunki formalne i najlepiej wpisywały się w strategie miejskie w różnych obszarach, czy też realizowane aktualnie programy.

Inicjatywa lokalna pozwala mieszkańcom podjąć wspólne działanie. Dzięki swojemu zaangażowaniu mogą pozyskać środki na realizację swojego pomysłu, który może dotyczyć poprawy przestrzeni miejskiej, np. modernizacja podwórka lub może być wydarzeniem integrującym mieszkańców, np. festyn osiedlowy o charakterze kulturalnym, sportowym czy ekologicznym.

Wśród pomysłów, które już zrealizowano pojawił się remont podwórka w rejonie ulic Jordana, Skłodowskiej oraz Poniatowskiego o wartości 60 tys. zł, czy projekt miękki „Katowice w Wikipedii", dzięki któremu młodzież mogła podszkolić swoje umiejętności dotyczące redagowania tekstów i fotografii o wartości 11 tys. zł. Projekt cieszył się ogromną popularnością i w roku 2018 będzie kontynuowany. Pojawiło się także kilka pomysłów, które zmienią przestrzeń. – Mieszkańców Koszutki ucieszy możliwość liftingu przestrzeni w rejonie budynku 64 przy Al. Korfantego. W planie jest uzupełnienie terenu o elementy małej architektury, postawienie zielonej ściany oraz ozdobienie ściany budynku muralem – zapowiada Ewa Lipka, rzecznik urzędu miasta. - O przestrzeń zadbać będzie mógł także sprzęt i ekopatrol nad akwenem Morawa. Zgłoszona inicjatywę obejmuje zakup wszędołazu, który polepszy sytuację ekologiczną – dodaje.

Jednak zdecydowana większość propozycji inicjatyw dotyczy sfery miękkiej, która pozwala integrować środowisko. - Ważnym elementem inicjatyw lokalnych jest praca społeczna mieszkańców. To dzięki własnemu zaangażowaniu mogą pozyskać wsparcie na działania podejmowane na rzecz integracji i budowania więzi lokalnych społeczności – mówi Agnieszka Lis, pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych.

Inicjatywy lokalne integrujące środowisko pojawią się praktycznie w każdej dzielnicy, wśród nich: cykl koncertów i warsztatów tanecznych w Śródmieściu, plenery i wystawy malarstwa w Zawodziu, Dni Brynowa i Starej Ligoty, zajęcia dla seniorów na Załężu, muzyczne wieczory w Bazylice w Bogucicach, wakacyjne seanse pod chmurką dla mieszkańców Burowca i Dąbrówki Małej, odpust i jarmark na Nikiszowcu, święto mieszkańców ul. Kolistej w Giszowcu oraz obchody 200-lecia szkoły w Piotrowicach.

Szczegóły można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Katowice.

Źródło: https://www.katowice.eu/miasto/aktualnosci?ItemID=2792&ListID={D5DEA5D0-1093-414A-AB2A-4A83B293CB9E}

 

Galeria zdjęć Plac zabaw w Szopienicach / fot. W. Lembryk

data: 2018-01-17


Komentarze