Chcesz zostać radnym Młodzieżowego Sejmiku? Zgłoś się!

Tworzy się Młodzieżowy Sejmik / fot. T. Żak

Do 30 września 2017 r. można zgłaszać kandydatów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego to szansa dla wszystkich odważnych młodych ludzi do zaangażowania się w sprawy młodzieży w regionie i w sprawy ważne dla całego naszego województwa.

Kandydatem na radnego Młodzieżowego Sejmiku może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • mieszka w województwie śląskim,
  • ukończyła 15 lat, a nie ukończyła 24 roku życia,
  • posiada status ucznia lub studenta.

Młodzieżowy Sejmik składa się z 62 radnych wybieranych na podstawie zgłoszeń złożonych przez:

  • rady młodzieżowe – 45 radnych;
  • samorządy studenckie – 10 radnych;
  • osoby indywidualne – 7 radnych.

Termin zgłaszania kandydatów na młodych radnych Sejmiku upływa 30 września 2017 r.

Szczegółowo całą procedurę wyborczą określa Regulamin Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

 

Galeria zdjęć Tworzy się Młodzieżowy Sejmik / fot. T. Żak

data: 2017-09-20


Komentarze