W Częstochowie poszukują aktywnych seniorów

Łucja Krutak fot. T. Jodłowski

Do 27 września można składać zgłoszenia do konkursu „Częstochowski Aktywny Senior”. Jego celem jest nagrodzenie seniorów i seniorek działających na rzecz swojego środowiska, a także podmiotów ekonomii społecznej, klubów seniora i innych inicjatyw dla tej grupy.  

Konkurs – organizowany przez Urząd Miasta oraz Centrum Wolontariatu dla Seniorów z inicjatywy Zarządu Miejskiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – ma promować wszelkie działania na rzecz poprawy jakości życia seniorów w Częstochowie.

Konkurs adresowany jest do osób fizycznych, instytucji, podmiotów ekonomii społecznej oraz grup nieformalnych, które wyrażają wolę nominacji kandydatów w następujących kategoriach:

  • Senior – osoba fizyczna w kategorii wiekowej 60+, która wyróżniła się wyjątkową aktywnością na rzecz społeczności lokalnej,
  • Seniorka – osoba fizyczna w kategorii wiekowej 60+, która wyróżniła się wyjątkową aktywnością na rzecz społeczności lokalnej,
  • Klub seniora – klub, który wyróżnia duża aktywność względem swoich członków oraz społeczności lokalnej poza wsparciem własnych członków (zgłoszenie dotyczy klubu, nie osoby fizycznej),
  • Projekt/inicjatywa dla seniorów – podmiot ekonomii społecznej, instytucja publiczna, inicjatywa nieformalna, która w danym roku prowadziła lub prowadzi projekt skierowany do seniorów z miasta Częstochowy,
  • Oddany seniorom – osoba fizyczna poza kategorią wiekową 60+, która wyróżniła się wyjątkową aktywnością i wsparciem społeczności senioralnej miasta Częstochowa – wyróżnienie przyznawane przez Miejską Radę Seniorów w Częstochowie.


Zgłoszenia może złożyć każdy jako osoba fizyczna, podmiot ekonomii społecznej czy też instytucja publiczna. Nie można nominować swojej kandydatury.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych to 27 września.

Szczegóły można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Częstochowy.

Źródło: http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=9499

 

Galeria zdjęć Łucja Krutak fot. T. Jodłowski

data: 2017-09-11


Komentarze