500 000 zł dla Szlaku Orlich Gniazd

Jura / fot. Gębuś

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące promocji Szlaku Orlich Gniazd.

Celem konkursu jest wsparcie wydarzeń organizowanych podczas I edycji święta Szlaku Orlich Gniazd, które odbędzie się w sobotę 22 września br. Dofinansowane zostaną przedsięwzięcia promujące zasoby regionu z obszaru turystyki kulturowej i krajobrazowo-przyrodniczej. Na realizację zadań w konkursie Zarząd przeznaczył 500 000 zł.

O wsparcie mogą się ubiegać m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Podmioty te muszą działać statutowo w jednym z obszarów: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; turystyki lub krajoznawstwa.

Konkurs stanowi okazję do nawiązania współpracy i współtworzenia święta, które ma zintegrować obiekty położone na Szlaku. Celem organizowanych wydarzeń będzie promocja walorów Jury, upowszechnienie jej dziedzictwa historyczno-kulturowego i przyrodniczego. Pierwsze święto Szlaku Orlich Gniazd odbędzie się na terenie kilkunastu obiektów i gmin położonych pomiędzy Częstochową a Krakowem. Ponadregionalne wydarzenie jest organizowane przez samorządy województw śląskiego i małopolskiego.

Impulsem do opracowania Strategii komunikacji marketingowej dla Szlaku, a także organizacji święta były wnioski złożone przez mieszkańców północno-wschodniej części naszego regionu w trakcie powstawania dokumentu Kierunek Śląskie 3.0 Program Rozwoju Wewnętrznego Województwa Śląskiego do roku 2030. Rozwój Szlaku Orlich Gniazd znalazł się wśród głównych projektów społecznych, a roli realizatora podjął się samorząd województwa śląskiego.

Wnioski można składać do 30 maja, natomiast rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14 czerwca br. O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje data jej wpływu do Urzędu Marszałkowskiego. Wszelkich informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod numerami telefonu (32) 77 40 080, 77 40 087.

Źródło: https://www.slaskie.pl/content/500-000-zl-dla-szlaku-orlich-gniazd

Galeria zdjęć Jura / fot. Gębuś

data: 2018-05-02


Komentarze